تیغ اره الماسه های نجاری سی ام تی (CMT)

تیغ اره الماسه‌ها اغلب برای برش‌های مختلف کاربرد داشته و از آن‌ها در دستگاه‌های متفاوتی استفاده می‌شود. این نوع از تیغ اره‌ها به سبب کا...

ادامه مطلب