حریم خصوصی کاربران

شرکت بولزن ضمن احترامی که برای حریم شخصی مخاطبان خود قایل میباشد،برای خرید و درج نظرات و استفاده از بعضی امکانات وب سایت،اطلاعاتی از مخاطبان خود میخواهد تا بتواند خدماتی امن و محرمانه برای کاربران خود ارایه دهد.

جهت ارسال سفارشات مخاطب اطلاعاتی از قبیل آدرس،شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز میباشد(مشخصاتی که مورد تایید کاربران است).بنابراین ثبت آدرس دقیق ، ایمیل ، تلفن همراه و تلفن ثابت دقیق توسط مخاطب الزامی بوده و شرکت بولزن در راستای حفظ اطلاعات کاربران و مدیریت داده ها و اطلاعات مخاطبان بستری امن و مطمئن طراحی کرده و از دسترسی غیر قانونی دیگران جلوگیری مینماید.

توجه:کاربران میتوانند درصورت وجود هر گونه سوال،نظر و پیشنهاد ازطریق گزینه تماس با ما و شماره تلفن درج شده تماس حاصل فرمایند.